กระถางเล็กมีจานรอง ขนาดสูง 2.5นิ้ว รอบ 11.5 นิ้ว ปากกว้าง3.5 นิ้ว

จานรองขนาด
กว้าง: 3 นิ้ว
สูง: 0.8 นิ้ว

หมวดหมู่: